Shilpa Nair dzieli się swoim doświadczeniem z wywiadem na temat zarządzania pakietami RedHat Linux


Shilpa Nair właśnie ukończyła studia w 2015 roku. Udała się na stanowisko aplikanta w National News Television w Noida, Delhi . Kiedy była w ostatnim roku studiów i szukała pomocy w swoich zadaniach, natknęła się na Tecminta. Od tego czasu regularnie odwiedza Tecmint.

Wszystkie pytania i odpowiedzi są przepisywane w oparciu o pamięć Shilpa Nair .

"Cześć przyjaciele! Jestem Shilpa Nair z Delhi. Niedawno ukończyłem studia i polowałem na rolę praktykanta wkrótce po ukończeniu studiów. Od wczesnych lat kolażu rozwinąłem pasję do systemu UNIX i szukałem roli, która mi odpowiada i satysfakcjonuje moją duszę. Zadano mi wiele pytań, a większość z nich to podstawowe pytania dotyczące zarządzania pakietami RedHat. ”

Oto pytania, na które zostałem zapytany i odpowiadające im odpowiedzi. Zamieszczam tylko te pytania, które są związane z zarządzaniem pakietami RedHat GNU/Linux, ponieważ były one głównie zadawane.

Answer : To find the package nano, weather installed or not, we can use rpm command with the option -q is for query and -a stands for all the installed packages.

# rpm -qa nano
OR
# rpm -qa | grep -i nano

nano-2.3.1-10.el7.x86_64

Also the package name must be complete, an incomplete package name will return the prompt without printing anything which means that package (incomplete package name) is not installed. It can be understood easily by the example below:

We generally substitute vim command with vi. But if we find package vi/vim we will get no result on the standard output.

# vi
# vim

However we can clearly see that the package is installed by firing vi/vim command. Here is culprit is incomplete file name. If we are not sure of the exact file-name we can use wildcard as:

# rpm -qa vim*

vim-minimal-7.4.160-1.el7.x86_64

This way we can find information about any package, if installed or not.

Answer : We can install any package (*.rpm) using rpm command a shown below, here options -i (install), -v (verbose or display additional information) and -h (print hash mark during package installation).

# rpm -ivh peazip-1.11-1.el6.rf.x86_64.rpm

Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:peazip-1.11-1.el6.rf       ################################# [100%]

If upgrading a package from earlier version -U switch should be used, option -v and -h follows to make sure we get a verbose output along with hash Mark, that makes it readable.

Answer : We can list all the files (Linux treat everything as file including directories) installed by the package httpd using options -l (List all the files) and -q (is for query).

# rpm -ql httpd

/etc/httpd
/etc/httpd/conf
/etc/httpd/conf.d
...

Answer : First we need to know postfix was installed by what package. Find the package name that installed postfix using options -e erase/uninstall a package) and –v (verbose output).

# rpm -qa postfix*

postfix-2.10.1-6.el7.x86_64

and then remove postfix as:

# rpm -ev postfix-2.10.1-6.el7.x86_64

Preparing packages...
postfix-2:3.0.1-2.fc22.x86_64

Answer : We can get detailed information about an installed package by using option -qa with rpm followed by package name.

For example to find details of package openssh, all I need to do is:

# rpm -qa openssh

[[email protected] tecmint]# rpm -qi openssh
Name    : openssh
Version   : 6.8p1
Release   : 5.fc22
Architecture: x86_64
Install Date: Thursday 28 May 2015 12:34:50 PM IST
Group    : Applications/Internet
Size    : 1542057
License   : BSD
....